Gizlilik İlgili Kişi Başvuru Yöntemi
14 Haziran 2021 Pazartesi
İlgili Kişi Başvuru Yöntemi

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU YÖNTEMİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.iyc.org.tr/kvkk adresindeki formun doldurulması suretiyle ve aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile İlim Yayma Cemiyetine iletilebilecektir. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. 


BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

 Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru için bizzat veya noter vasıtasıyla başvuru

Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No:44 Eyüp/İSTANBUL                 (İLİM YAYMA CEMİYETİ GENEL MERKEZİ)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

[email protected]

Cemiyet Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Cemiyet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle 

[email protected]

Cemiyet Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Cemiyet sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

[email protected]


  • Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ‘ne göre; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde talep edilecektir.
  • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.     
  • Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
  • Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]