SAHN-I SEMÂN HALKA DERSLERİ BAŞLIYOR!

Anasayfa Haberler Haber Detayı
10 Kasım 2018 Cumartesi
Sahn-ı Semân Halka Dersleri Başlıyor!

Sahn-ı Semân Halkaları, İslâm ilim geleneğini anlamada kritik önemi haiz metinlerin ele alındığı çalışma gruplarının teşkilini amaçlayan programların üst başlığıdır.

İslâm medeniyetinin özellikle klasik metinlerinin tarihteki anlamını ve tarihi bağlamlarını keşfetmeye, nasıl anlaşıldıklarını ve klasikleştiklerinin serencamını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapacak olan Sahn-ı Semân Halkaları, bu metinleri günümüz ilim dünyasının idrakine yaklaştırmayı ve entelektüel gündemine dâhil etmeyi temel hedefi olarak belirlemiştir.


Klasik Mantık Okumaları: 

eş- Şemsiyye

Talha Hakan Alp


Mukayeseli Tefsir Okumaları:

el-Keşşâf Literatürü

M. Taha Boyalık


Hadis Şerh Literatürü

M. Macit Karagözoğlu


Osmanlı Usul Düşüncesi

H. Tuncay Başoğlu


Hanefî Mezhebinde 

el-Hidâye Geleneği

Eyyüp Said Kaya


Klasik Kelam Okumaları: 

Şerhu’l- Akâid

Talha Hakan Alp


İslam Araştırmalarına 

Kaynak Olarak Elyazması Eserler

Arafat Aydın