PSİKOLOJİ AKADEMİ PROGRAMI

Anasayfa Projeler Psikoloji Akademi Programı
Psikoloji Akademi Programı


Program; Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet alanlarında okuyan öğrencilere tamamlayıcı nitelikte eğitimler sunmaktadır.

GENEL BAKIŞ 

Psikoloji Akademi kapsamında yer alan seminerler, atölyeler ve benzeri etkinlikler üç yıllık bir zamana yayılmıştır. Her eğitim yılı bir kademeye tekabül etmektedir. Her kademe iki dönem olarak planlanmıştır ve her bir dönem 6 hafta sürecektir. 1.   Kademe’ye mülakat ile kabul edilen öğrenciler, performans kriterlerine göre 2. Kademe’ye devam edebilecektir.

Bir öğrenci eğer iki kademeyi de tamamlarsa, Psikoloji İhtisas Kademesi’ne geçebilecektir. Psikoloji Akademi’den mezun olduğunda ise gelecekte kendisini daha güçlü hissedeceği 36 haftalık bir çalışma serüvenini tamamlamış olacaktır. Bu serüven içerisinde ülkemizin en mütebahhir hocaları ve entelektüelleri ile seminerler, mesleğin üstatlarından dinletiler, yeni arkadaşlıklar, farklı bakış açıları, müstesna kitaplar, saha tecrübesi, kült filmler ve tematik geziler öğrencilerin kazanımları arasında olacaktır.

PROGRAMIN AMACI

 • Ruh sağlığı alanında eğitim gören öğrencilere çalıştığı alanın gayesi, metodu ve uygulamasını aktararak uzmanlık alanının oluşumuna katkı sağlamak.
 • Sosyal bir bilim olan psikolojinin; eğitim, sosyal hizmet, sosyoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer ilim dalları ile ilgisini kavramak.
 • Atölye çalışmaları suretiyle ruh sağlığı ilmi üzerine spesifik araştırmalar yapmak, böylece öğrencilerin ilmi donanımlarını arttırmak.
 • Kitap tahlilleri ile ‘okuyan saha uzmanı’ ve ‘tahlil eden psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı’ kimliği oluşumuna katkı sağlamak.
 • Öğrenci sunumları, vaka analizleri ve klinik ziyaretleri ile öğrenciyi salt dinleyici pozisyonundan çıkarıp programın öznesi haline getirmek.

PROGRAMIN MÜFREDATI

 • Psikolojinin Tarihsel Serüveni
 • Biyo-Psiko-Sosyal Varlık Olarak İnsan
 • İslam Düşüncesinde Ruh ve Nefs
 • Güncel Psikoloji
 • Meslek Etiği
 • Ruh Sağlığı Uzmanı Kimliği
 • Psikolojinin Bireysel Yönü
 • Psikolojinin Toplumsal Yönü
 • Modern Toplumda İnsanın Psikolojik Problemi
 • Küreselleşme ve Ruh Sağlığı
 • Ruhsal Yaşamın Toplumsal Özelliği
 • Duygu, Düşünce, Davranış İlişkisi
 • Disiplinler Arası İlişkiler
 • Psikososyal Etkinlik
 • Öğrenci Kavram Sunumları
 • Kitap Tahlili
 • Alanın Üstatları Tecrübe Paylaşımı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Psikoloji Akademi Programına sadece İstanbul’da Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet alanlarında lisans eğitimine devam eden öğrenciler başvuru yapabilir.

ÖĞRENCİ KABULÜ/ KONTENJAN

 • Programlara öğrenci kabulünde online başvuru formu ve mülakat neticeleri dikkate alınır.
 • Mülakatlar sonucunda toplam 50 öğrenci alınacaktır.

PROGRAM GÜNÜ HAKKINDA

 • Dersler cumartesi günleri yüz yüze olarak İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nde (Feshane/Eyüpsultan) yapılacaktır.
 • Başlangıç ve bitiş saati: 10:00 – 13:30.

SERTİFİKA / KATILIM BELGESİ

 • Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, YÖK onaylı sertifika almaya hak kazanır.

DEVAM ZORUNLULUĞU

 • Sertifika kriterlerinin sağlanabilmesi için eğitimlere %80 oranında devamlılık gerekmektedir.

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ

 • Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir.

2023-2024 AKADEMİK TAKVİM

 • Duyuru ve Başvurular  : 14 – 19 Kasım 2023 
 • Mülakatlar                     : 20 – 26 Kasım 2023
 • 1. Dönem Başlangıcı     : 2 Aralık 2023 Cumartesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

[email protected]


   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]