İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ

Anasayfa Projeler İlimler ve Sanatlar Merkezi
İlimler ve Sanatlar Merkezi

İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), 2007 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından, İslami ilimler geleneğini kavrayacak ilmi derinliğe ve çağımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur. 

İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İslami ilimler alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir projedir. Bu öğrencilerin gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında eğitim ve araştırmalarını başarı ile yürütmeleri için ihtiyaç duyulan eğitim-öğretim, konaklama, burs vb. çeşitli hizmet ve desteği sağlamayı amaçlar. 

İSM vizyon ve misyonu doğrultusunda, İslam dünyasının yüz elli yıldır yaşadığı krizi aşmaya hizmet eden bir eğitim modeli olarak kurgulanmıştır. Klasik ilmî mirasımız yanında çağdaş dünya ile ilgili bir birikim ve perspektif kazandırmak maksadıyla, geleneksel usullerle modern metotları harmanlayan 5 yıllık bir Temel Eğitim Programı sunar. Mezun öğrenciler ise İhtisas Kademesi’ne devam edebilir.


İSM’de her bir sınıf için senede yaklaşık 33 haftalık bir ders periyodu dahilinde, sene içinde 16-18 saat, yaz programında 28-30 saat seminer verilmektedir. Seminerlerin her biri için vize ve final değerlendirmeleri yapılır. Öğrenciden İSM içinde en az 70, fakültede 4 üzerinden en az 3,00 ortalamanın altına düşmemesi beklenir. İSM’de seminerler dışında konferanslar, müzakereler, tez sunumları, ihtisas faaliyetleri, kitap tahlilleri gibi ilmi faaliyetler yanında, kamp, gezi ve sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetler tertip edilir.


Ayrıntılı bilgi için http://ilimlervesanatlar.org/


   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]