FATİH SAHN-I SEMAN

Anasayfa Projeler Fatih Sahn-ı Seman
Fatih Sahn-ı Seman

 

Fatih Sahn-ı Semân, İslâm ilim geleneğinin tanıtımını, öğretimini ve bütün boyutlarıyla derinlikli bir şekilde araştırılmasını amaç edinmiş bir eğitim ve araştırma merkezidir. İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde 2018 yılında Fatih Camii Külliyesi’nin Bahr-ı Sefîd (Akdeniz) Medreseleri’nde faaliyetlerine başlamıştır. Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş gayesi üç noktaya odaklanmaktadır:

(a) İslam ilim geleneğini merkeze alarak eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler ve ilmî toplantılar düzenlemek, eğitim malzemeleri hazırlamak.

(b) İslam ilim geleneğine dair akademik araştırma ve toplumsal bilinirlik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak üzere projeler yürütmek.

(c) İslam medeniyeti bünyesinde gelişen farklı ilim geleneklerinin kurumsal tarihi ve özellikle Osmanlı medreseleri hakkında özgün bilgi üretimini sağlayan çalışmalarda bulunmak.


Yönetim destek hizmetleri ile malî iş ve işlemleri İlim Yayma Cemiyeti tarafından yürütülen Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin strateji, plan, koordinasyon ve akademik denetimi İlim Yayma Cemiyeti’nin eğitim kökenli yönetim kurulu üyeleri ve idarecileri ile alanlarında uzman ilim adamları arasından belirlenen ilim heyeti tarafından belirlenip hayata geçirilmektedir.


Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde;

  1. Sosyal Bilimler öğrencilerine yönelik Lisans Destek Programı,
  2. İslami İlimler lisansüstü öğrencilerine yönelik Sahn-ı Semân’ı İhya Projesi,
  3. Risâle Günleri Projesi,
  4. Klasiklerle Tanışma Projesi,
  5. Medrese Araştırmaları Projesi,
  6. Lise öğrencilerine yönelik Sefer Lise Programı yürütülmektedir.

Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştıma Merkezi web sitesine ulaşmak için tıklayınız!

   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]