KLASİKLERLE TANIŞMA PROGRAMI SONA ERDİ

Anasayfa Haberler Haber Detayı
03 Şubat 2020 Pazartesi
Klasiklerle Tanışma Programı Sona Erdi

TİDEF öncülüğünde, İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Klasiklerle Tanışma Akademik Destek Programı” sona erdi.

Program kapsamında, alanında uzman hocalar tarafından; Klasik Metinlerle Tanışma Seminerleri ile Kelam: el-Akidetu’t-Tahaviyye, Fıkıh: Muhtasaru’l-Kuduri, Tefsir: et-Teshîl li-ʿUlûmi’t-Tenzîl, Hadis: Kitabu’l-Âsâr, Siyer: Meğazi li’l-Vâkidî, Mantık: Îsâgûcî, Tasavvuf: Mukaddime li’s-Sülemi veya er-Risaletu’l-Kuşeyriyye, Siyaset: Şerhu’l-Akâid li’t-Teftazani: İmametBabı gibi eserler incelendi. 


Düzenlene konferanslarda; Çağdaş Türkiye’de İlahiyat Eğitiminden Beklenenler, İlahiyat Öğrencisi İçin İnternet Okur Yazarlığı, Arapça Öğreniminde Kişisel Yol Haritası Nasıl Çizilir, Kitap Nasıl Okunur, Film Nasıl Okunur, Şehir Nasıl Okunur, Bizi Nasıl Bir Gençlik Bekliyor, Çağdaş İslami Akımları Nasıl Değerlendirmeliyiz, İlahiyatçının Kültürel Donanımı Üzerine, başlıklı konular ele alındı.


Aynı zamanda İstanbul’a ilk kez gelme fırsatı bulan öğrenciler ile birlikte;


İSAM ve Marmara İlahiyat gezisi, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi gezisi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze gezisi, İstanbul Boğaz turu, Rehber eşliğinde; Divanyolu, Beyoğlu, Üsküdar gezisi, Bursa gezisi gibi pek çok rota da gezi ve incelemede bulunuldu.


İlahiyat öğrencilerinin ilmî ve entelektüel olarak daha donanımlı   yetişmesine yardımcı olmayı, alt yapı ve öğrenim sistemi açısından dezavantajlı kurumlarda öğrenim gören İlahiyat öğrencilerine hem lisans yılları boyunca hem de gelecek hayatlarında yol gösterecek vizyon ve amaçlar kazandırmayı amaç edinen program 31 Ocak akşamı yapılan kapanış gecesi ile son buldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat, İslami İlimler fakülteleri 2 ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan 46 öğrencinin katılımıyla 10-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen program sona erdi.


TİDEF Başkanı Mustafa YELEK, İlim Yayma Cemiyeti Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç Dr. Hızır Murat KÖSE, İYC Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi İlim Heyeti Başkanı Eyüp Said KAYA, EBSAD Başkanı Şaban Karaköse gibi pek çok katılımcının bir arada olduğu program İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkez’inde gerçekleştirildi.

Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri taktim edildi.


   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]