KLASİKLERLE TANIŞMA AKADEMİK DESTEK PROGRAMI BAŞLADI!

Anasayfa Haberler Haber Detayı
16 Ocak 2020 Perşembe
Klasiklerle Tanışma Akademik Destek Programı Başladı!

TİDEF öncülüğünde, İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen

“Klasiklerle Tanışma Akademik Destek Programı” ile; İlahiyat öğrencilerinin ilmî ve entelektüel olarak daha donanımlı 

 yetişmesine yardımcı olmak, İlahiyat öğrencilerine; hem lisans yılları boyunca hem de gelecek hayatlarında yol gösterecek 

vizyon ve amaçlar kazandırmak, metropollerin dışında öğrenim gören İlahiyat öğrencilerine İstanbul’un ilmî ve kültürel atmosferini 

soluma fırsatı vererek, bilgi ve görgülerini artırmalarına destek olmak, İslam ilimlerinin günümüzdeki öğretimi ve temel problemleri hakkında sağlıklı

bakış açıları edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Programa; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat veya İslami İlimler fakülteleri 2 ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan yaklaşık 50

öğrenci kabul edilmiştir.

 

Program içeriğini;

 

1.      Klasik Metinlerle Tanışma Seminerleri

         a.      Kelam: el-Akidetu’t-Tahaviyye veya Akâidü’n-Nesefî

         b.      Fıkıh: Muhtasaru’l-Kuduri

         c.       Tefsir: et-Teshîl li-ʿUlûmi’t-Tenzîl

         d.      Hadis: Kitabu’l-Âsâr

         e.      Siyer: Meğazi li’l-Vâkidî

         f.        Mantık: Îsâgûcî

         g.      Tasavvuf: Mukaddime li’s-Sülemi veya er-Risaletu’l-Kuşeyriyye

         h.      Siyaset: Şerhu’l-Akâid li’t-Teftazani: İmametBabı.

2.       Konferanslar

         a.      Çağdaş Türkiye’de İlahiyat Eğitiminden Beklenenler

         b.      İlahiyat Öğrencisi İçin İnternet Okur Yazarlığı

         c.       Arapça Öğreniminde Kişisel Yol Haritası Nasıl Çizilir?

         d.      Kitap Nasıl Okunur?

         e.      Film Nasıl Okunur?

         f.        Şehir Nasıl Okunur?

         g.      Bizi Nasıl Bir Gençlik Bekliyor?

         h.      Çağdaş İslami Akımları Nasıl Değerlendirmeliyiz?

         i.        İlahiyatçının Kültürel Donanımı Üzerine

3.      Kültürel Geziler

       

         a.      İSAM ve Marmara İlahiyat gezisi

         b.      Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi gezisi

         c.       İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze gezisi

         d.      İstanbul Boğaz turu

         e.      Rehber eşliğinde; Divanyolu, Beyoğlu, Üsküdar gezisi olarak planlanmıştır.

21 takvim günü sürecek olan program; 10 Ocak 2020 Cuma günü başlamıştır ve 31 Ocak 2020 tarihinde programı başarıyla

tamamlayan öğrencilere verilecek katılım belgesi takdimi ile sona erecektir.

   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]