GENEL BAŞKANIMIZ YUSUF TÜLÜN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Anasayfa Haberler Haber Detayı
18 Eylül 2019 Çarşamba
Genel Başkanımız Yusuf Tülün Gençlerle Bir Araya Geldi

Genel Başkanımız Yusuf Tülün, Konya'dan İstanbul'a gelerek eğitim kampı gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Genel Başkan yaptığı konuşmada İlim Yayma Cemiyeti'nin değerlerine vurgu yaptı. 

Peki 11 Ekim 1951'de kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin değerleri nelerdir? 


GÜVEN 

İlim Yayma Cemiyeti için güven; iş ve ilişkileri hak ve doğruluk üzerine inşa etmek, iyi ve güzel olanı yaşatmak, bize emanet edilen insan, mekân ve kaynakları korumak ve geliştirmektir. Bu doğrultuda Cemiyetimiz; hizmet ettiği her alanda, güven ortamının tesis ve ihyası, insanın ahlak-bilgi-yetenek niteliklerinin yükseltilmesi, erdemli bir toplumun ve dünyanın inşası için çalışır.

Cemiyet hizmetlerini; insanın ve toplumun felahı, mensubu bulunduğu İslam Medeniyeti’nin ihyası amacıyla yapar.

Cemiyet tüm paydaşlarıyla (üyeler, bağışçılar, çalışanlar, hizmet sunduğu insanlar) olan ilişkilerinde açıklık, ortak fayda ve gelişimi esas alır. 

Cemiyetin paydaşlarıyla ilişkileri, güvene dayanır. Cemiyet bu güveni zedeleyecek hiçbir oluşum, söylem ve eylemin içinde yer almaz, tarafı olmaz.

Cemiyetin tüm mensupları ilişkilerinde; doğru ve tutarlı olmayı, davranış ve hizmetlerini “Hak” ve “hakikat” üzerine kurmayı, ilke olarak kabul eder.

Cemiyet, çalışanlarının özlük haklarını güvence altına alır. Çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, onlara sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, kişisel ve mesleki gelişimleri için gerekli çabayı gösterir.

Cemiyet bağışçıların yardımlarını, onların talep ettikleri şartlar doğrultusunda tüzüğünde belirtilen amaçları dikkate alarak sarf eder/kullanır.

Cemiyet, tüm işlemlerini resmi usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirir. Cemiyetin tüm karar ve uygulamaları yasal denetime açıktır. Cemiyet tüm uygulamalarını paydaşlarının bilgisine sunar. 


SAMİMİYET 

İlim Yayma Cemiyeti için samimiyet; niyet ve amaçlarımız ile iş ve davranışlarımız arasındaki bütünlük ve tutarlılıktır. Bu nedenle tüm cemiyet mensupları ve yöneticileri, her sosyal ortamda Cemiyetin kimlik ve değerleriyle uyumlu hareket ederler. İlişkilerinde, taşıdıkları değerlerin bilincinde olarak tevazu ve sadeliği esas alırlar. 

Cemiyet bünyesinde yürütülen insan ilişkileri; iyi niyet, nezaket ve kardeşlik çerçevesinde yürütülür.

Kuruluşundan itibaren Cemiyetin çatısı altında yapılan her türlü çalışma ve katkı; “Hak”ka ve “Halk”a, insana ve topluma hizmet amaçlıdır. Bu çalışmalarda siyasi, iktisadi ve sosyal güç elde etmek gibi menfaatler gözetilmez. 

Cemiyet bünyesinde yapılan hizmetleri, herhangi bir kurumsal karşılık beklemeden, oluşturduğu huzur iklimiyle, tüm paydaşlarına sunar. 

Cemiyete hizmet eden ve katkıda bulunanlar, kurumu minnet altında bırakmaz; yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı kişisel karşılık beklemezler. Cemiyet müteberrilerine katkılarının karşılığında çeşitli şekillerde şükranlarını ifade eder.


EMANET ve EHLİYET

İlim Yayma Cemiyeti için emanet, yönettiği tüm kıymet ve kaynakların, imkân ve makamların gerçek sahibinin “Hak” olduğunun bilinciyle, sorumluluğunda olan kıymet ve kaynakları geliştirmektir. Tarihi sorumluluğumuz; yaptığımız her işi, İslam Dini’nin izzetine, toplumumuzun gelişimine, mensubu olduğumuz medeniyete sahip çıkma bilinci ile yapmaktır. Cemiyetin mensup ve yöneticileri de tüm çalışmalarını yaparken, bu bilinçle hareket eder; ait olduğu medeniyetin saygınlığını korur. 

Cemiyetimiz için ehliyet; emanetin taşınmasında ahlaki ve mesleki yetkinliğe, işin gereklerine uygun erdem, bilgi ve deneyime öncelik vermektir.

Cemiyet, çatısı altındaki gençlere, öğrencilerine milletin geleceği ve emaneti bilinciyle hizmet eder. Onlara mevcut maddi ve manevi imkânları içinde sosyal ve kültürel alanlarda en iyi hizmeti sunar, en uygun ortamı sağlar. 

Cemiyet mensupları ve yöneticileri, her türlü kaynağın kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket eder. Elindeki kaynakları en uygun amaçlar için, etkin ve verimli bir şekilde kullanır.

Cemiyet yaptığı çalışmalarda kaynaklarını, öncelikle ihtiyaç duyulan alanlarda kullanır. Bu amaçla gerekli plan ve düzenlemeleri yapar. Kurum çalışanları kendisine emanet olarak verilen değeri/kaynağı zayi etmez.

Cemiyet mensupları ve yöneticileri; cemiyetin amaç ve gelişimine katkı sağlamayan, kalite ve verimliliği beslemeyen, ilişki, iş ve uygulamalar içinde olmaz.

Cemiyet yönetim anlayışında; yetkinliği, istişareyi, ehil/uzman olanlara danışmayı ve serbest fikir paylaşımını temel ilke olarak benimser. 

Cemiyet mensupları/çalışanları; yapılan iş, görev ve hizmetlerde yapabileceğinin en iyisini yapmayı hedefler.

Cemiyetin tüm mensupları/çalışanları birbirlerinin ve kurumun gelişimine katkı yapan her konuda, ilgili ve yetkilisiyle bilgi paylaşımını esas alır. Kurum mensup ve çalışanları yeterli bilgi ve delili olmadan; kişiler, ilişkiler ve kurumlar hakkında gelişigüzel değerlendirmelerde bulunmaz. 

Cemiyet tüm mensupları/çalışanları; birbirinin sıkıntısını dinler ve sorunlarını paylaşırlar. Kurumsal çözümleri birlikte üretmeye çalışırlar.

Cemiyetin tüm mensupları/çalışanları; yaşadıkları zor dönemleri, değerlerinde bir gevşeklik göstermeden, her zorluktan sonra bir genişliğin geleceğine inanarak, sabır ve umut içinde çalışarak aşarlar.


GÖNÜLLÜLÜK ve FEDAKÂRLIK 

İlim Yayma Cemiyeti için gönüllülük ve fedakârlık; yaptığı işi inanarak, isteyerek ve hakkını vererek “Rıza-ı Bari” için yapmaktır.

Hizmet ve katkıyı gönüllü olarak yapanlar (üye, bağışçı, gönüllü); bunun için herhangi bir karşılık ya da çıkar/menfaat beklemezler.

Cemiyet yöneticileri, kuruma katkı sağlayacak olan gönüllü çalışmalarda inisiyatif alırlar. 

Cemiyet çalışmalarında, gönüllülerine karşılıksız çalışma ve hizmet etme ortamı sunar.

Cemiyet planlanmış zamanlarda, eski-mevcut çalışanları ve mezunları ile bir araya gelerek onların maddi ve manevi katkılarına imkân sunar.


KUŞATICILIK 

İlim Yayma Cemiyeti için kuşatıcılık; kurumsal değerlerimizi esas alarak, ülkemize, mensubu olduğumuz medeniyete ve insanlığa hizmet etmektir. 

Cemiyetin kapısı; cemiyetin değerleriyle uyumlu, amaçlarına ve çalışma usullerine göre hizmet etmek isteyen herkese açıktır.

Cemiyet, insanın ve toplumun gelişimi için ahlaki-manevi değerleri benimsemiş, hizmetlerini bu değerlere göre yapan tüm kurumlara aynı mesafede durur.

Cemiyet amaçları ile örtüşen alanlarda; resmi kurum ve kuruluşlarla, üniversite, vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapar.

Cemiyet hizmetlerini; amaçları doğrultusunda ve imkânları ölçüsünde, ihtiyaç sahiplerine ayrım gözetmeksizin sunar.


VEFA 

İlim Yayma Cemiyeti için vefa; hizmetleri ve katkılarıyla cemiyetin amaç ve değerlerini ihlasla yaşatarak, kurumu bugüne ve geleceğe taşıyanları hatırlamak, dostluk bağlarını canlı tutmaktır.

Cemiyet, kendisine maddi ve manevi katkı sağlayan herkesi hayırla yâd eder. 

Cemiyet, kurumun gelişiminde öncülük etmiş şahıslar için anma programları düzenler.

Cemiyet; kurucularının, geçmiş çalışanlarının, üyelerinin, bağışçılarının deneyim ve birikimlerini, yazılı ve görsel eserlerle, eğitimlerle mensuplarına/çalışanlarına ve gelecek nesillere aktarır. 


   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]