FATİH SAHN-I SEMÂN RİSÂLE GÜNLERİ

Anasayfa Haberler Haber Detayı
09 Haziran 2020 Salı
Fatih Sahn-ı Semân Risâle Günleri

İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra kurulan ve asırlarca Osmanlı medrese sisteminin en yüksek dereceli kurumu olan Fatih Sahn-ı Semân Medreseleri, İslâm ilim geleneğinin ihyasına yönelik üst düzey programların geliştirildiği bir merkez olarak doksan dört sene sonra kapılarını tekrar ilim ve eğitim faaliyetlerine açmıştır.
Bu amaca matuf olarak Güz 2018’de başlatılan Sahn-ı Semân Halkaları programı çerçevesinde, medrese eğitiminin merkezinde yer alan metinlerin tarihteki anlamlarını keşfetmeye ve nasıl klasikleştiklerinin serencamını ortaya koymaya yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütülmektedir. İslâm medeniyetinin meselelerini günümüz ilim dünyasının idrâkine yaklaştırmaya ve entelektüel gündemine dâhil etmeye yönelik çalışmaların ikinci adımını ise Fatih Sahn-ı Semân Risâle Günleri oluşturmaktadır.
İlki Yaz 2019’da gerçekleştirilen Fatih Sahn-ı Semân Risâle Günleri’nin Yaz 2020 döneminde fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, felsefe, tasavvuf dil bilimleri, tarih, coğrafya, matematik, astronomi ve siyaset gibi farklı alanlarda Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınmış küçük hacimli ve mesele odaklı bir dizi risâle, uluslararası bir hoca kadrosunun rehberliğinde Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kısa ve yoğun bir takvim içinde işlenecektir. İslam medeniyetinin teşekkül ve erken klasik dönemlerinde kaleme alınıp şöhret bulmuş eserler yerine, daha ziyade müteahhir dönemde, bir başka ifadeyle İkinci Klasik’te ortaya çıkmış risâleleri merkeze alan bu program, katılımcıların bir yandan kitabiyât bilgilerinin tedris metinlerinin ötesine geçmesini, diğer yandan İslâm ilim geleneğinin gündemlerini en yüksek düzeyde yansıtan telif formu olarak risâlelerle daha yakından tanışmasını hedeflemektedir.
20 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek programda katılımcılar istedikleri semineri, diğer seminerlere katılım zorunluluğu olmadan seçebilecektir. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
Programa katılım için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruda öncelik lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılara verilecek, imkân dâhilinde lisans öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların başvuruları da değerlendirilecektir. Başvuruların kabul durumu ile ilgili bilgi başvuranların şahsî e-posta adreslerine gönderilecektir.


Başvuru tarihleri: 8 Haziran – 18 Haziran 2020


Başvuru için:

https://www.fatihkulliyesimedreseleri.com/risale-gunleri-programi/

   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]